Čerstvý hlodavec denně na váš stůl......

26.10.2010 08:32

Postup přípravy:

Vypusťte predátory ven. Jakmile predátor č.1 zpozoruje v trávě pohyb, několika jeleními skoky dostihne zdroj a uzemní jej tlapama. Kořist je lapena a JEMNĚ uchopena do tlamy. Predátor č.1 opakovaně kořist pouští a opět chytá. Predátor č.2 číhá v blízkosti predátora č.1 a zasáhne v okamžiku puštění kořisti, PEVNĚ sevře kořist do čelistí, ta se po chvíli přestává hýbat. Predátor č.2 se pokouší kořist spolknout, ta je ovšem příliš velká, vybíhá tedy směrem k domovu a přistane s hlodavcem přímo uprostřed obýváku. Můžete jen hádat kdo je č.1 a kdo č.2......................